Dopen wat mondig is;
                                                                                                                                                                                Spreken dat bondig is;
                                                                                                                                                                                Vrij in 't christelijk geloven;
                                                                                                                                                                                Daden gaan woorden te boven;

Doopsgezinde Gemeente Beemster- Oosthuizen                               ZUSTERKRINGEN                                                                     

 

Onze Gemeente kende twee zusterkringen, Weintje Hartog en Onder Ons. Hieronder kunt u meer lezen over hun geschiedenis en huidige activiteiten.
Geschiedenis:

De eerste aankondiging van een Zusterkring werd gedaan in het laatste oorlogsjaar 1944. Ds. Leistra, die in dat jaar beroepen werd in onze Gemeente tot predikante, riep kort na de bevrijding de Zusters uit de Gemeente op, te komen tot een Zusterkring. De kring begon op 8 oktober 1945 met 15 leden. Ds. Leistra lichtte op deze gedenkwaardige dag het doel en de betekenis van een Zusterkring, tot opbouw van het geestelijk leven voor henzelf en voor de kerk toe. Aan het begin en eind werd gezamelijk een lied gezongen uit de liedbundel, een gewoonte die tot op de dag van heden in ere is gehouden.

De eerste activiteiten van de Kring bestond uit het zoeken van een tijdelijk onderkomen voor Russische Mennonieten *doopsgezinden*, die i.v.m. de oorlog op weg waren naar familieleden in Canada. Jaarlijks stond een reisje op programma. In de hoogtijdagen kende de Zusterkring een leden-aantal van 43 Zusters.

In 1959 verliet Ds. Leistra de Gemeente i.v.m. gezondheidsredenen. Na enige tijd volgde Ds. Zwartendijk haar op. Zijn vrouw richtte een tweede Zusterkring op in 1959, welke al gauw de naam Jongere-Zusterkring kreeg. Het werd een avondkring voor m.n. jonge moeders. Nu er twee Zusterkringen waren, werd het tijd een naam te geven. De oudste zusterkring kreeg de naam Weintje Hartog, ( inmiddels per 01-01-2005 opgeheven wegens de hoge ouderdom van de leden) en de pas opgerichtte Zusterkring kreeg de naam Onder Ons.

Het echtpaar Zwartendijk woont trouwens nu in Den Haag.

Zusterkring Onder Ons:

Deze kring bestaat uit ongeveer 12 zusters, welke de eerste dinsdag van de maand bij elkaar komen. Naast een boekbespreking, zijn er ook andere activiteiten.

De zusters maken jaarlijks de kerst- en verjaardagskaarten voor de gemeenteleden. Tevens organiseert en verzorgd de zusterkring jaarlijks een speciale zusterkring-kerkdienst.

De Zusterkringen hebben een kerstviering afwisselend in de Beemster, Purmerend, Monnickendam of Hoorn.

Ook de zusters van Den Ilp-Landsmeer en de Rijp, komen naar onze gewestelijke zusterkringendag in oktober en de kerstviering in december.

Sinds 2006 hebben we ook contact met zusters uit De Rijp.

De kring wordt geleid door Zr. Corry van Splunter.

11 mei 20 uur
1 juni Middagje uit??
7 juli
1 september Kerstkaarten maken en vakantie verhalen
6 oktober
3 november

 

.

HOME                            VERDER