Dopen wat mondig is;
                                                                                                                                                                                Spreken dat bondig is.
                                                                                                                                                                                Vrij in 't christelijk geloven;
                                                                                                                                                                                Daden gaan woorden te boven.

Doopsgezinde Gemeente Beemster- Oosthuizen                          KERKDIENSTDATA                                                                    

Preekrooster 2010   in de vermaning te Beemster (onder enig voorbehoud)

De dienst begint om 09.45 uur, tenzij anders vermeld. 

dag . . . . datum voorganger bijzonderheid
9 mei zr. N. van 't Hoff, Zaandam  
donderdag 13 mei Hemelvaartsdag OPEN DAG

van 13 -16 UUR

23 mei br. A. de Jong, Schoorl Pinksteren
13 juni zr. H.G. Wouwenaar, Alkmaar  
27 juni zr. I. Speckmann, Almere  
11 juli br. H.G. de Vries, Schiermonnikoog  
8 augustus br. H.G. de Vries, Schiermonnikoog  

         

 

Preekrooster 2010  in de Vermaning te Middelie 79; 1472 GS Middelie (onder enig voorbehoud)

Helaas zijn er geen diensten meer.

wilt u meer informatie: A.Spaans-Garms tel. 0299 621440 

dag . . . . datum voorganger bijzonderheid
     

                        

        
  
Wilt u een dienst bijwonen, dan bent u natuurlijk van harte welkom !

 

HOME                         VERDER