Dopen wat mondig is;
                                                                                                                                                                              Spreken dat bondig is.
                                                                                                                                                                              Vrij in 't christelijk geloven;
                                                                                                                                                                              Daden gaan woorden te boven.

Doopsgezinde Gemeente Beemster- Oosthuizen                              renovatie 2005/ 2006 / 2007/2008 ____

 

Na lang wikken en wegen is er in het najaar van 2004 serieus begonnen aan het renoveren van de buitenkant van onze vermaning. Een gedeelte met eigen kracht en een gedeelte uitbesteed, maar het resultaat mag er wezen. Een grote stap is genomen met het opnieuw voegen van alle buitenmuren door de firma John, dat in de zomer van 2005 is afgerond. Daarna het schilderen van het houtwerk door Dhr Jaap, een nieuwe dakgoot aan de westkant door de heren Jaap, Jaap en Jaap. De tuin is opgeknapt met één mooi groot terras in de tuin van de woning en het straatje (gele steentjes) opnieuw gelegd.

Dit was nogal kostbaar, maar we hadden een soort van erfenis gekregen van de familie Otsen. (Zij overleden in 2004). Daarom noemen het pad met de gele steentjes: het Otsenstraatje. Broeder Jaap Slagt heeft voor een tegel gezorgd.

In 2006 is de dakkapel vernieuwd, de kozijnen van de bovenverdieping en van kerkenraadskamer zijn geschilderd. De letters van de gevelsteen heeft Linda Smit uit Graft van bladgoud voorzien en de steen met warme lijnolie behandeld en we hopen dat de steen nog heel lang zo mooi blijft als hij nu is. Voor deze klussen mochten we de steiger gebruiken van de timmerman Gerrit (die de dakkapel vernieuwd heeft). Ook de dakgoot aan de noordkant is door Jaap Slagt en Jaap Klaver schoongemaakt.

In het najaar 2006 is op het plein een put en een pijp bijgelegd. Veel water is daar al doorgegaan, maar het wordt nog beter.

Want het weer zat een beetje tegen, daarom in wordt dit werk in het voorjaar2007 vervolgd door Pieter.

30 oktober 2007: Het gootje op het plein ligt er! We hopen dat er nu vanaf de weg, minder water het plein oploopt.

Woning voor de kerk.

Na een uitgebreide discussie in de kerkenraad, zijn in maart 2007 de plafonds in de benedenverdieping vervangen door gipsplaten. (door Gerrit Bochem) Ook zijn de ramen in de keuken vervangen.

Per 1 april 2007 is de woning tijdelijk verhuurd.

Eind september is de schilder begonnen, de bedoeling is alleen buitenom, maar de ramen zullen ook aan de binnenkant gedaan worden. Eerst wordt de noordkant gedaan. De rest komt in het voorjaar. Ook de hal is van een frisse verflaag voorzien.

2008

Er is inmiddels ook één kozijn in de kerkenraadskamer vervangen en de andere volgt later dit jaar. De schilders gaan de in het voorjaar verder met buitom schilderen, en dan is de kerk geheel opgeknapt buitenom.

We hebben in kerkenraad al gesproken om nu binnen te beginnen, er wordt naar subsidie potje gezocht.

Januari 2008: de firma Flentrop begint met de renovatie van het orgel. Het orgel wordt helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt en nagekeken. De defecte pijpen gaan mee naar Zaandam om gerepareerd te worden, de andere worden op zachte dekens op de bovenste zolder gelegd. (zie foto).

Alles wat aan deurtjes los kan, ligt er dan nu naast, zodat het orgel nu goed te bekijken valt. Dan wordt er een nieuwe vaste stofbeschermer op het orgel gemaakt. (De oude was een frame met karton, welke wit was gesausd.)

Op 14 januari beginnen ze met het opbouwen en stemmen van het orgel. Ruim een week kostte deze klus en tijdens het stemmen mag de kachel niet aan. dus de hr.Finnema en zr.Stolp hadden warme kleren aan, terwijl de stemmer zijn werk deed.

 


Klavier zonder kast................ Klavier met kast.

 

ADRES:
 
De Beemster Vermaning
Middenweg 86-87,
1462 HE Middenbeemster
 
 
 
 

HOME                                 VERDER